تحلیل‌ بنیادی

تحلیل بنیادی شستا – شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

در این مقاله به تحلیل شستا به‌عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های چندرشته‌ای بازار سرمایه و زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، پرداخته شده است. شرکت سرمایه‌گذاری تامين اجتماعی در تاريخ 1399٫01٫20 در بخش هلدينگ چندرشته‌ای صنعتی در بازار دوم بورس درج و ده درصد از سهام آن در تاريخ 1399٫01٫27 در بازار بورس عرضه عمومی شد. هدف اصلی شستا مديريت کارآمد منابع مالی تخصيص يافته با رويکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمايه داخلی و خارجی از طريق فعاليت‌های توليدی، خدماتی و بازرگانی است. در این مقاله به تحلیل بنیادی شستا از طریق محاسبه NAV آن پرداخته شده است.

برای آشنا بیشتر با تحلیل بنیادی مقاله تحلیل بنیادی چیست پیشنهاد می‌شود.

جایگاه شستا در صنعت

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به‌واسطه در اختیار داشتن 175 شرکت مدیریتی و 90 شرکت غیرمدیریتی و پوشش طیف متنوعی از حوزه‌های صنعتی شامل نفت، گاز و پتروشیمی، دارویی، معدنی و فلزی، کشت و دامداری، کشتیرانی، سیمان و ارتباطات در نظام اقتصادی کشور نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. این شرکت هم‌اکنون در قالب 9 هلدینگ به شرح ذیل در حوزه‌های مختلف مشغول به فعالیت است.

شرکت‌های زیرمجموعه شستا

در تحلیل شستا از میان 9 هلدینگ تابعه این شرکت، 6 هلدینگ تاپیکو، تیپیکو، تاصیکو، صبا تامین، سیمان تامین و کشتیرانی بورسی هستند و طبق برنامه‌ریزی شرکت، مراحل ورود به بورس 3 هلدینگ دیگر شامل صنایع عمومی تامین، مدیریت توسعه انرژ ی تامین و خدمات ارتباطی رایتل نیز در حال انجام است.

سهامداران شستا

شستا از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی است و این سازمان حدود 86 درصد از سهام شستا را در اختیار دارد. جدول زیر سهامداران بالای یک درصد شستا به همراه درصد مالکیت و ارزش هر یک را نشان می‌دهد.

سهامداران شستا

در محصول سهامداران انیگما تمام سهامداران بالای یک درصد و حقوقی‌های زیر یک درصد که در کدال گزارش شده‌ است، به‌صورت عادی و تلفیقی قابل مشاهده است. در حالت تلفیقی هر شرکت با شرکت مادر خود نمایش داده می‌شود. برای مثال سازمان تامین اجتماعی به واسطه زیرمجموعه‌های خود و به صورت تلفیقی مالک نزدیک به 90 درصد از سهام این شرکت است.

تحلیل بنیادی شستا

برای ارزش‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) آن محاسبه شود. در ادامه برای تحلیل بنیادی شستا و محاسبه NAV این شرکت، پرتفوی بورسی و غیربورسی و همچنین حقوق صاحبان سهام آن مورد بررسی قرار گرفته شده است.

ارزش‌گذاری پرتفوی بورسی در تحلیل شستا

مازاد ارزش پرتفوی بورسی شستا در تاریخ 2 اسفند 1401، 12 هزار و 981 میلیارد تومان محاسبه شده است. در ادامه بخشی از پرتفوی بورسی شستا به همراه درصد مالکیت و ارزش بازار آن قابل مشاهده است. طبق پرتفوی بورسی این شرکت، شستا 89 درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین را در اختیار دارد.

پرتفوی بورسی در تحلیل بنیادی شستا

ارزش‌گذاری پرتفوی غیربورسی شستا

مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی شستا توسط تیم تحلیل انیگما حدود 13 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شده است که بخشی از آن را در جدول زیر مشاهده می‌کنید. همانطور که مشاهده شد مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی در تحلیل بنیادی شستا نسبت به پرتفوی بورسی آن قابل توجه است؛ اما بسیاری از تحلیلگران به دلیل دشواری دسترسی به اطلاعات پرتفوی غیربورسی، ارزش روز آن‌ها را معادل بهای تمام شده در نظر می‌گیرند که این امر باعث کاهش دقت در تحلیل می‌شود.

پرتفوی غیربورسی

برای محاسبه ارزش پرتفوی غیربورسی، باید تمامی شرکت‌های مهم غیربورسی را تحلیل و ارزش‌گذاری کرد. همچنین لازم است که این تحلیل‌ها به‌طور پیوسته به‌روز شوند. تیمی متخصص در انیگما ارزش روز و مازاد ارزش تمامی شرکت‌های غیربورسی را تحلیل و به‌روزسانی می‌کند. در ادامه نمونه‌ای از نکات ارزش‌گذاری پرتفوی غیربورسی در تحلیل شستا آمده است.

  • شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین در تاریخ 30 آبان 1401 دارای بیش از 3,500 میلیارد تومان پرتفوی بورسی با بهای تمام شده 250 میلیارد تومان بوده است. با توجه به آخرین حقوق صاحبان سهام این شرکت ارزش خالص دارایی‌های آن را می‌توان حدود 4,000 میلیارد تومان دانست.

سود هر سهم (EPS) شستا

بر اساس صورت سود و زیان منتشر شده در تحلیل بنیادی شستا در سایت کدال سود شستا در سال مالی منتهی به 1401/03/31 به ازای هر سهم 130 ریال بوده است. P/E ttm شستا در این دوره مالی 5.2 است. جدول زیر نسبت‌های مالی گذشته‌نگر برای تحلیل شستا و همچنین حاشیه سود خالص و ناخالص شستا در 5 دوره مالی گذشته را نشان می‌دهد. طبق این جدول پی بر ای شستا در دوره مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر برابر با 7 می‌باشد.

نسبت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

در بخش کدال پلاس سایت انیگما، امکان مقایسه شرکت‌ها و صنایع بر اساس نسبت‌های مالی و پارامترهای مختلف از طریق فیلترنویسی وجود دارد.

سود مجمع (DPS) شستا

مجمع عمومی شستا برای سال مالی 1401 در تاریخ 1401/07/27 تشکیل شد. همانطور که در بخش پیش گفته شد EPS شستا در سال 1401 برابر با 130 ریال بوده است. در مجمع عمومی میزان سود نقدی شستا به ازای هر سهم برای سال مالی 1401، 135 ریال تصویب شد. مازاد سود نقدی پرداخت شده از محل سود انباشته شرکت بوده است. جدول زیر زمان‌بندی پرداخت سود این شرکت را نشان می‌دهد.

شرحتاریخ پرداخت سودنحوه پرداخت سود سهام شستا
سهامداران حقیقی دارای کد سجام1401/08/30واریز توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام
سهامداران حقیقی فاقد کد سجام1401/10/27دریافت از طریق مراجعه حضوری به کلیه شعب بانک رفاه با ارائه کارت ملی و اعلام کد بورسی
صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌های دارای کد سجام1401/08/30واریز توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام
صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌های فاقد کد سجام1401/10/27از طریق واریز به حساب بانکی معرفی شده تا انتهای موعد مقرر قانونی
سهامداران حقوقی دارای کد سجام1401/09/30دریافت از طریق مراجعه حضوری به کلیه شعب بانک رفاه با ارائه کارت ملی و اعلام کد بورسی
سهامداران حقوقی دارای کد سجامار تاریخ 1401/11/15 به بعداز طریق واریز به حساب بانکی معرفی شده تا انتهای موعد مقرر قانونی

لازم به ذکر است که سهامداران حقوقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌های فاقد کد سجام و احراز هویت نشده، می‌بایست شماره حساب خود را از طریق فرم موجود در سایت کدال در سربرگ شرکت با امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت به همراه آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضا مجاز به شرکت ارائه کنند.

محاسبه و تحلیل NAV شستا

برای محاسبه ان ای وی و تحلیل بنیادی شستا حقوق صاحبان سهام متناسب با افزایش سرمایه، سود تقسیمی و جمع درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها تعدیل و 178,437 میلیارد تومان محاسبه شده است. با تقسیم مجموع حقوق صاحبان سهام و مازاد ارزش بورسی و غیربورسی بر تعداد سهام شرکت NAV هر سهم برای شستا 1،235 ریال محاسبه شده است. نسبت قیمت به NAV شرکت (P/NAV) در تاریخ 1401٫12٫02 معادل 80.1 درصد محاسبه شده است.

تحلیل بنیادی شستا
تحلیل شستا

در مقاله آموزش تحلیل بنیادی نحوه دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌ها و نحوه انجام تحلیل بنیادی آموزش داده شده است.


سوالات متداول

NAV شستا چقدر است؟

ناو شستا در تاریخ 2 اسفند 1401 توسط تیم انیگما 1,235 ریال محاسبه شده است.,

سود هر سهم شستا چقدر است؟

ای پی اس شستا در سال مالی 1401 برابر با 130 ریال است.

تاریخ مجمع شستا چه زمانی است؟

مجمع عمومی عادی سالیانه شستا منتهی به 1401/03/31 در تاریخ 27 مهر سال 1401 برگزار شد.

4.6/5 - (5 رای)
۲ دیدگاه
دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا