سود سهام

اصلی‌ترین هدف از سرمایه‌گذاری هر فردی انتفاع سود است. افراد برای کسب بازدهی، مصرف امروز خود را به تاخیر انداخته و با سرمایه‌گذاری سود بیشتری در آینده کسب می‌کنند. یکی از بازارهایی که طرفداران بسیاری دارد و در بلندمدت بیشترین میزان بازدهی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده، بازار سهام یا بورس است.

باید دقت کرد که بورس در بلند مدت در قیاس با سایر بازارهای داخلی بهترین گزینه سرمایه‌گذاری بوده است. برای بررسی بازدهی بورس معمولا شاخص کل به عنوان مقیاس بازدهی مد نظر گرفته می‌شود. کسب سود در این بازار عمدتا از دو طریق معاملات سهام و سود تقسیمی میسر می‌شود. یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه این است که میزان کسب سود از تمامی سهام آن به صورت همگن نیست. شرکت‌های بسیاری در بازار سهام فعالیت دارند که ممکن است حتی برخی زیان‌ده باشند. بنابراین اصلی‌ترین پیش‌نیاز برای کسب سود سهام، داشتن مهارت و تجربه توام با دانش کافی است، در غیر اینصورت ممکن است سهامداران متحمل زیان‌های سنگین شوند یا از سود سهام تقسیمی بی‌بهره بمانند.

سود سهام چیست؟

سود از تفاضل میان درآمد و هزینه به دست می‌آید. اگر شرکتی میزان درآمدهایش از هزینه‌هایش بیشتر شود، سود شناسایی می‌کند. عمدتا به سودی که شرکت‌ها به سهامداران خود پرداخت می‌کنند، سود سهام(DPS) گفته می‌شود. شرکت‌ها در پایان سال مالی خود، سود محقق شده خود را صرف امور مختلف می‌کنند. برخی شرکت‌ها تمام سود محقق شده را میان سهامداران تقسیم می‌کنند. برخی دیگر بخشی از سود سهام را به عنوان اندوخته قانونی در نظر می‌گیرند. بعضی از شرکت‌ها نیز سود سهام را صرف توسعه و گسترش زیرساخت‌های خود می‌کنند. تصمیم‌گیری در خصوص نوع و میزان پرداخت سود سهام، در مجمع انجام می‌شود.

see more
دکمه بازگشت به بالا