____

کدال پلاس انیگما

سرعت تحلیل خود را 100برابر کنید

هرآن‌چه از تاریخچه صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌خواهید
به‌صورت رایگان

شروع رایگان
تعدادی از مشتریان محصول کدال پلاس
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
مشاهده و دانلود تمام
گزارش‌های مالی شرکت‌ها
مشاهده گزارش‌ها به‌صورت
ریالی/ دلاری، فصلی/دوره‌ای،
جدولی/نموداری و...
فیلترنویسی بر اساس
پارامترهای بنیادی
ارائه گزارش‌ها به تفکیک
صنایع مختلف

آشنایی بیشتر با محصول کدال پلاس

مشاهده تاریخچه تمام صورت‌های مالی، گزارش‌های ماهیانه و گزارش‌های تفسیری
فیلترنویسی براساس داده‌های بنیادی
امکان دریافت خروجی Excel از گزارش‌ها
قابلیت تبدیل گزارش‌های ریالی به دلاری
مشاهده تمامی گزارش‌ها به‌صورت جدولی و نموداری
مشاهده گزارش‌ها به‌صورت تجمعی و فصلی
مشاهده دیده‌بان بنیادی کلیه شرکت‌های بورسی
مشاهده کدال با قابلیت تفکیک گزارش‌ها براساس صنایع
مشاوره رایگان پورتفوی سهام
شماره واردشده صحیح نمی‌باشد.
شماره تلفن شما با موفقیت ثبت شد.

سایر محصولات انیگما

بنیادی

یک تیم تحلیل برای شما