مقالات تحلیل‌ بنیادی

تحلیل بنیادی وبانک «شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی»

تحلیل وبانک به‌عنوان شرکتی فعال در صنعت شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی بازار بورس اوراق بهادار تهران، در این مقاله آمده است. شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در سال 1370 تاسیس شد. نام شرکت در سال 1389 از سرمایه‌گذاری بانک ملی به سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد. سهام این شرکت با نماد «وبانک» در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. در ادامه به تحلیل بنیادی وبانک و محاسبه EPS تحلیلی و NAV از طریق بررسی پرتفوی بورسی و غیربورسی آن پرداخته شده است.

جایگاه وبانک در صنعت

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در صنعت «چند رشته‌ای صنعتی» فعالیت می‌کند و از نظر ارزش بازار رتبه ششم و سرمایه ثبت‌شده رتبه هفتم در صنعت مذکور را به خود اختصاص داده است. مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت شرکت در صنایع محصولات شیمیایی، سیمان، محصولات غذایی و آشامیدنی، سرمایه‌گذاری‌ها و… است.

موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

سرمایه و ترکیب سهامداران در وبانک

سرمایه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی 100,000 میلیون ریال بوده است. این سرمایه طی چندین مرحله افزایش سرمایه که در افزایش سرمایه وبانک 1402 به طور کامل توضیح داده شده است، به مبلغ 27,250,000 میلیون ریال رسیده است.

لیست زیر سهامداران بالای یک درصد در تحلیل بنیادی وبانک را نمایش می‌دهد. بخش عمده سهام این شرکت (نزدیک به 64 درصد) متعلق به بانک ملی است.

سهامداران وبانک

در محصول سهامداران سایت تحلیل بنیادی انیگما علاوه بر سهامداران بالای یک درصد، سهامداران حقوقی‌ زیر یک درصد که در کدال گزارش شده‌ نیز به‌صورت عادی و تلفیقی قابل مشاهده هستند. در تصویر زیر بانک ملی به صورت غیر مستقیم و در حالت تلفیقی سهامدار وبانک است. سهامدار تلفیقی، سهامداری است که درصدی از یک شرکت را به‌واسطه زیرمجموعه‌های خود در اختیار دارد.

سهامداران تلفیقی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

محاسبه و تحلیل NAV وبانک

برای ارزش‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) آن محاسبه شود. یکی از مهم‌ترین عوامل در محاسبه ان ای وی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، ارزش‌گذاری پرتفوی غیربورسی آن‌ها است. عموما اطلاعات دقیقی از قیمت روز پرتفوی غیربورسی شرکت‌ها در دسترس نیست، به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران ارزش روز این دارایی‌ها را با بهای تمام‌شده آن یکسان در نظر می‌گیرند. تحلیلگران انیگما ارزش روز پرتفوی غیربورسی تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه کرده و در تحلیل‌های خود لحاظ می‌کنند. در ادامه برای تحلیل وبانک و محاسبه NAV این شرکت، پرتفوی بورسی و غیربورسی آن مورد بررسی قرار گرفته شده است.

ارزش روز پرتفوی بورسی در تحلیل بنیادی وبانک

تصویر زیر بخشی از پرتفوی بورسی وبانک را نشان می‌دهد. مجموع مازاد ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در تاریخ 1402/11/29 حدود 35 هزار و 330 میلیارد تومان محاسبه شده است.

ارزش روز پرتفوی بورسی در تحلیل وبانک

پتروشیمی شازند در بازار سرمایه با نماد شاراک معامله می‌شود و بیش از 50 درصد از سهام آن در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی است. طبق تصویر فوق بخش زیادی از مازاد ارزش پرتفوی بورسی وبانک متعلق به پتروشیمی شازند (تحلیل شاراک) است.

ارزش‌گذاری پرتفوی غیربورسی در تحلیل وبانک

مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی وبانک طبق ارزش‌گذاری تیم تحلیلی انیگما در تاریخ 29 بهمن ماه 1402 مبلغ 5 هزار و 200 میلیارد تومان محاسبه شده است. بخش عمده آن مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بین‌المللی ساختمان و صنعت ملی و توسعه کشت و صنعت ملی است. در ادامه بخشی از پرتفوی غیربورسی این شرکت قابل مشاهده است.

ارزش‌گذاری پرتفوی غیربورسی در تحلیل وبانک

تمامی نکات ارزش‌گذاری پرتفوی غیربورسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش NAV سایت انیگما در دسترس هستند. برای نمونه خالص ارزش دارایی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی که 97 درصد سهام آن در اختیار وبانک است، باتوجه به اینکه در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 دارای پرتفوی نزدیک به 1٬660 میلیارد تومان با بهای تمام‌شده 75 میلیارد تومان است، حدود 1٬657 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سود خالص (EPS) وبانک

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در قالب یک شرکت مادر، سالانه اهم منابع مالی مورد نیاز خود را از محل وجوه ناشی از تقسیم سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر تامین می‌کند. در ادامه به سود نقدی حاصل از پرتفوی بورسی و غیر بورسی در تحلیل بنیادی وبانک پرداخته شده است.

سود نقدی پرتفوی بورسی وبانک

مطابق تصویر زیر سود نقدی حاصل از برخی شرکت‌های پرتفوی بورسی وبانک برای سال مالی 1402 محقق شده‌اند. مجموع سود نقدی قابل دریافت از تمامی زیرمجموعه‌های وبانک در پایان سال مالی 1402 مبلغ 3٬603 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سود نقدی پرتفوی بورسی وبانک

سود نقدی پرتفوی غیربورسی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

سود خالص (DPS تحلیلی) شرکت بین‌المللی ساختمان و صنعت ملی مبلغ 313 ریال برآورد می‌شود. در صورتی که این شرکت 100 درصد سود خود را تقسیم کند، سود نقدی دریافتی وبانک از این شرکت 250 میلیارد تومان خواهد بود. در حالت کلی سود نقدی حاصل از پرتفوی غیربورسی وبانک بیش از 279 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.

سود نقدی پرتفوی غیربورسی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

صورت سود و زیان در تحلیل وبانک

مجموع درآمدهای عملیاتی در تحلیل بنیادی وبانک متشکل از درآمد سود سهام، درآمد سود تضیمن‌شده و سود فروش سرمایه‌گذاری در دوره 9 ماهه منتهی به آذر ماه 1402 مبلغ 1٬879 میلیارد تومان بوده است. همچنین در این دوره هزینه‌های انجام‌شده اعم از هزینه‌های فروش، اداری و عمومی‌، هزینه‌های عملیاتی و… نزدیک به 95 میلیارد تومان شده است. با کسر هزینه‌ها از درآمدهای عملیاتی، سود خالص وبانک در پایان دوره 9 ماهه 1402 مبلغ 1٬788 میلیارد تومان محقق شده است.

با توجه به اطلاعات موجود در صورت سود و زیان زیر، پیش‌بینی می‌شود وبانک در پایان سال مالی 1402 مبلغ 5٬120 میلیارد تومان سود خالص بسازد.

صورت سود و زیان در تحلیل وبانک

سود مجمع (DPS) وبانک

مجمع عمومی عادی سالیانه وبانک برای سال مالی 1401 در تاریخ 1402/04/25 برگزار شد. در این مجمع از 2٬131 ریال سود به‌دست آمده به ازای هر سهم مبلغ 2٬200 ریال سود نقدی تصویب شد.

سود وبانک برای کلیه سهامداران مطابق زمان‌بندی جدول زیر پرداخت شد:

سهامدارانتاریخ پرداختنحوه پرداخت
سهامداران حقیقی دارای کد سجام1402/06/27از طریق سامانه سجام
سهامداران حقیقی فاقد کد سجام1402/08/15مراجعه به بانک ملی با ارائه کارت ملی
سهامداران حقوقی با مالکیت کمتر از یک درصد (کمتر از 272٬500 سهم)1402/06/27از طریق سامانه سجام
سهامداران حقوقی با مالکیت بیش از یک درصد 1402/10/15ظرف مهلت قانونی با ارائه درخواست کتبی
سهامداران خارجی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها1402/08/15درخواست کتبی مبنی بر دریافت سود سهام

تحلیل بنیادی وبانک

برای تحلیل وبانک و محاسبه NAV آن حقوق صاحبان سهام متناسب با افزایش سرمایه، سود تقسیمی و جمع درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها تعدیل و حدود 8 هزار و 822 میلیارد تومان محاسبه شده است. همچنین با توجه به قیمت روز این سهم در تاریخ 1402/11/29 (10٬190ریال)، نسبت P/NAV وبانک 56٫5 درصد محاسبه شده است. علاوه بر این برای ارزش‌گذاری سهام این شرکت EPS تحلیلی منتهی به سال مالی 1402 مبلغ 1٬879 ریال برآورد می‌شود.

تحلیل بنیادی وبانک

نمودار قیمتی وبانک

تصویر زیر روند قیمتی سهم وبانک را از سال 1399 تاکنون نشان می‌دهد. قیمت سهام وبانک در تاریخ 14 مرداد ماه سال 1399 به بیشترین مقدار خود با ارزش بازار 53 هزار و 251 میلیارد تومان رسید. اکنون با توجه به قیمت روز این سهم در تاریخ 1402/11/29 ارزش بازار این سهم معادل 27٬822 میلیارد تومان است.

نمودار قیمتی وبانک

سوالات متداول

نسبت پی به ان ای وی وبانک چند است؟

نسبت پی به ناو وبانک در تاریخ 1402/11/29 معادل 56٫5 درصد محاسبه شده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه وبانک در چه تاریخی برگزار می‌شود؟

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال 1401 وبانک در تاریخ 25 تیر 1402 برگزار شد.

مازاد ارزش دارایی‌های بورسی وبانک چقدر است؟

مجموع مازاد ارزش پرتفوی بورسی وبانک با توجه به قیمت روز سهام در زمان نگارش این مقاله حدود 35 هزار و 330 میلیارد تومان است.

نسبت P/E تحلیلی وبانک چقدر است؟

با توجه به قیمت روز سهم در تاریخ 1402/11/29 نسبت پی بر ای در تحلیل بنیادی وبانک 5٫4 واحد محاسبه می‌شود.

4.5/5 - (4 رای)

سایر مقاله‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا