ارزنده‌ترین‌هاگزارشات کدال

بررسی گزارش شرکت های بورسی در صنایع مختلف – تابستان 1402

یکی از بهترین روش‌های تحلیل بازار سرمایه، تحلیل بنیادی است که از مراحل اصلی آن، می‌توان به بررسی و تحلیل صنعت اشاره کرد. بررسی گزارش‌های مالی شرکت‌ها در هر صنعت برای دوره‌های مالی متفاوت باعث می‌شود سرمایه‌گذاران شناخت بهتری نسبت به صنایع و شرکت‌های فعال در آن داشته باشند. اخیرا گزارش شرکت های بورسی منتهی به تابستان 1402 منتشر شده است. بنابراین در گزارش پیش‌رو به بررسی وضعیت فروش، بهای تمام‌شده، سود خالص، سود ناخالص و همچنین حاشیه سود خالص و ناخالص صنایع بزرگ بازار سرمایه در گزارش های فصلی شش ماهه نخست سال 1402 پرداخته شده است.

  • می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اهمیت تحلیل بنیادی و تحلیل صنعت به‌عنوان بخشی از آن، مقاله‌های تحلیل بنیادی چیست و تحلیل صنعت چیست را مطالعه کنید.

بررسی صورت سود و زیان 6 ماهه بازار سرمایه

جدول زیر ۶ آیتم مهم در گزارش‌های مالی شش ماهه بخش تولیدی بازار سرمایه را نشان می‌دهد. آیتم‌های موجود در این جدول مانند فروش، بهای تمام شده و حاشیه سود خالص و ناخالص بازار سرمایه در تابستان 1402 با فصل گذشته (بهار 1402) و مدت مشابه سال گذشته (تابستان 1401) مقایسه شده است.

طبق این جدول فروش کل شرکت‌های تولیدی در تابستان 1402 معادل 797 هزار میلیارد تومان بوده است. این مقدار نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 13 درصد و نسبت به فصل گذشته خود 10 درصد افزایش یافته است. باتوجه به بهای تمام‌شده محاسبه شده، مجموع سود ناخالص بازار سرمایه در این دوره 195 هزار میلیارد تومان و سود خالص 161 هزار میلیارد تومان است.

در بررسی گزارش های شش ماهه شرکت های بورسی، میانگین سود ناخالص و سود خالص بازار سرمایه در تابستان 1402 نسبت به تابستان سال 1401 به ترتیب 36 و 40 درصد افزایش یافته است. به‌صورت کلی نیز حاشیه سود خالص و ناخالص بازار سرمایه در تابستان 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد رشد داشته است، اما نسبت به دوره گذشته خود (بهار 1402) به‌ترتیب 2 و 3 درصد کاهش یافته است.

صورت سود و زیان گزارش های شش ماهه شرکت های بورسی

مقایسه فروش صنایع در گزارش شرکت های بورسی

درآمدهای عملیاتی یکی از مهم‌ترین آیتم‌ها در بررسی عملکرد شرکت‌های تولیدی هستند. رشد یا کاهش فروش شرکت‌های فعال در صنایع مختلف می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. شناخت این عوامل به تحلیلگران کمک می‌کند تا دیدگاه بهتری نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف داشته باشند. بنابراین در ادامه مجموع فروش صنایع مختلف در فصل بهار و تابستان 1402 و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته بررسی می‌شود.

طبق این جدول میانگین فروش شرکت‌های صنایع مختلف در تابستان نسبت به بهار عمدتا با رشد مواجه بوده است. از دلایل اصلی این امر می‌توان به افزایش عمومی قیمت‌ها اشاره کرد.

گزارش فروش شرکت های بورسی در تابستان 1402

تصویر زیر درصد مبلغ فروش در هر صنعت نسبت به کل بازار سرمایه را نشان می‌دهد. طبق این جدول عمده فروش (37 درصد) مربوط به صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای است. سپس صنعت فلزات اساسی با 23 درصد در جایگاه دوم این لیست قرار دارد.

نمودار فروش صنایع بورسی

بهای تمام‌شده شرکت‌های تولیدی در 6 ماهه ابتدای سال 1402

بهای تمام‌شده یکی دیگر از آیتم‌های مهم در سودسازی شرکت‌های تولیدی محسوب می‌شود. بنابراین در ادامه بهای تمام شده بازار سرمایه به تفکیک هر صنعت در فصل‌های مختلف بررسی می‌شود. طبق بررسی‌های انجام شده، بهای تمام‌شده در تابستان 1402 نسبت به تابستان سال گذشته در برخی صنایع مانند استخراج کانه‌های فلزی و مواد و محصولات دارویی افزایش چشمگیری داشته است.

بررسی 6 ماهه ابتدای سال 1402 نیز نشان می‌دهد بهای تمام‌شده برخی صنایع مانند عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، استخراج کانه‌های فلزی، زراعت و خدمات وابسته و ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی دردوره 3 ماهه تابستان نسبت به 3 ماهه بهار، بیش از 20 درصد افزایش یافته است.

مواد اولیه در گزارش شرکت های بورسی

نمودار زیر درصد هر صنعت از بهای تمام شده کل بازار سرمایه در تابستان 1402 را نشان می‌دهد.

چارت بهای تمام شده صنایع

سود ناخالص صنایع در گزارش شش ماهه شرکت های بورسی

با کسر درآمدهای عملیاتی از بهای تمام‌شده، سود ناخالص هر شرکت محاسبه می‌شود. سود ناخالص یک آیتم مهم در بررسی نوع عملکرد شرکت‌های تولیدی است. در ادامه سود ناخالص بازار سرمایه در تابستان 1402 و میزان رشد یا افت آن نسبت به بهار 1402 و تابستان سال گذشته به تفکیک صنعت قابل مشاهده است.

سود ناخالص تابستان 1402 در برخی صنایع مانند استخراج کانه‌های فلزی، زراعت و خدمات وابسته، سیمان، آهک و گچ، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم و فلزات اساسی نسبت به بهار کاهش یافته است.

سود ناخالص شرکت های بورسی

طبق نمودار زیر بیشترین سود ناخالص مربوط به صنعت فلزات اساسی است. به‌طوری که 35 درصد سود ناخالص کل بازار سرمایه به این صنعت اختصاص دارد.

چارت سود ناخالص گزارش های فصلی

حاشیه سود ناخالص صنایع در بازار سرمایه

حاشیه سود خالص و ناخالص از مهم‌ترین عوامل بررسی شرکت‌ها و صنایع مختلف در بازار سرمایه هستند. جدول زیر حاشیه سود ناخالص صنایع مختلف در 3 ماهه منتهی به تابستان 1402 را در مقایسه با فصل گذشته و تابستان 1401 نشان می‌دهد. طبق جدول زیر حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها در 3 ماهه دوم سال 1402 عمدتا کاهش یافته است.

حاشیه سود ناخالص شرکت های بورسی

بررسی سود خالص در گزارش های شش ماهه شرکت ها

پس از محاسبه سود ناخالص، با در نظر گرفتن دیگر درآمدها در گزارش شرکت های بورسی مانند سایر درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعلمیاتی شرکت‌ها و همچنین سایر هزینه‌ها ازجمله هزینه‌های فروش، اداری و عمومی، هزینه‌های مالی و مالیات بر درآمد، سود خالص شرکت حاصل می‌شود.

گاهی برخی از موارد فوق مانند درآمدها یا هزینه‌های مالی در شرکت‌ها قابل‌توجه هستند. بنابراین سود خالص می‌تواند مهم‌ترین آیتم در بررسی یک شرکت یا صنعت باشد. در ادامه سود خالص بازار سرمایه در 6 ماهه ابتدای سال 1402 به تفکیک صنعت بررسی می‌شود.

سود خالص صنایع در تابستان 1402

طبق جدول فوق بیشترین سود خالص در بهار و تابستان 1402 متعلق به گروه فلزات اساسی است. سود خالص این صنعت در تابستان نسبت به بهار 11 درصد کاهش داشته است. در تصویر زیر درصد سهم هر صنعت از سود خالص بازار سرمایه به‌صورت نمودار قابل مشاهده است.

نمودار سود خالص شرکت های بورسی

حاشیه سود خالص در گزارش شرکت های بورسی

در انتها حاشیه سود خالص صنایع در فصل مورد گزارش بررسی می‌شود. طبق جدول زیر حاشیه سود خالص شرکت های بورسی در تابستان 1402 نسبت به بهار و همچنین تابستان سال 1401 عمدتا کاهش یافته است.

حاشیه سود خالص در گزارش شرکت های بورسی

می‌توانید از طریق لینک گزارش های فصلی شرکت های بورسی، به تاریخچه عملکرد صنایع مختلف در فصل‌ها و سال‌های گذشته دسترسی داشته باشید.

4.5/5 - (12 رای)
۱۱ دیدگاه
  1. بادرود فراوان ، گزارش جامع ، عالي وكاربردي بود ، باسپاس اززحمات كارشناسان ، براي گروه انيگما موفقيت روزافزون آرزومندم ،

  2. بسیارسپاسگزارم از زحمات بی دریغ شما.یه پیشنهاد دارم اگه لطف کنید و این جدولها رو به جای عکس به صورت نوشته بزارید بسیار عالی میشه.بازم ممنونم ازتون

دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا