گزارشات کدال

بررسی گزارش های فصلی شرکت های بورسی

شرکت‌ها بورسی موظف‌اند گزارش‌های مالی خود را به‌صورت فصلی در سامانه کدال منتشر کنند. این گزارش‌ها دارای بخش‌های مختلفی است که صورت سود و زیان و پارامترهای آن برای تحلیلگران اهیمت بیشتری دارد. مواردی از جمله فروش و میزان سودسازی شرکت‌ها در صنعت‌های مختلف معیارهای مهمی برای سنجش عملکرد یک شرکت و به‌صورت کلی یک صنعت هستند. در این گزارش به بررسی‌ وضعیت فروش، بهای تمام‌شده، سود خالص، سود ناخالص و حاشیه سود صنایع بزرگ بازار سرمایه در فصل‌های مختلف پرداخته شده است. همچنین در این مطلب امکان مقایسه‌ای صنایع مختلف در

  • لازم به ذکر است که تحلیل صنعت بخش مهمی از تحلیل بنیادی شرکت‌های بازار سرمایه محسوب می‌شود و شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر این روند مقاله های تحلیل صنعت و تحلیل بنیادی چیست را مطالعه کنید.

بررسی اطلاعات کلی بازار در فصل بهار و مقایسه با دوره‌های گذشته

در جدول زیر به بررسی 6 آیتم مهم در گزارش‌های سه‌ماهه بهار 1400، زمستان 1400 و بهار 1401 بخش تولیدی بازار سرمایه به‌صورت کلی پرداخته شده است. در بهار سال 1401 میزان درآمد بخش تولیدی بازار سرمایه 657 هزار میلیارد تومان بوده که با کسر بهای تمام شده (470 هزار میلیارد تومان)، سود ناخالص 187 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. درنهایت با کسر سایر هزینه‌ها سود خالص به‌دست آمده در بخش تولیدی بازار سرمایه 157 هزار میلیارد تومان است.

بهار 1401زمستان 1400بهار 1400تغییرات بهار 1401 و زمستان 1400تغییرات بهار 1401 و بهار 1400
درآمد6576134017.263.8
هزینه4704672710.673.4
سود ناخالص18714613028.143.8
سود خالص1571561080.645.4
حاشیه سود ناخالص2824324-4
حاشیه سود خالص242527-1-3

بررسی فروش در صنایع مختلف و مقایسه با فصل‌های گذشته

در ادامه میزان فروش هر صنعت در بهار سال 1401 و مقایسه با زمستان 1400 و مدت مشابه سال گذشته یعنی بهار 1400 نشان داده شده است. در این فصل فروش شرکت‌ها در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بیشترین رشد را نسبت به فصل گذشته داشته است. نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز، بیشترین رشد فروش در صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای مشاهده می‌شود. میزان فروش در صنایع فلزات اساسی، ساخت محصولات فلزی و استخراج کانه‌های فلزی نسبت به فصل گذشته کاهش داشته است.

صنعتفروش بهار ۱۴۰۱فروش زمستان ۱۴۰۰فروش بهار ۱۴۰۰تغییرات فروش نسبت به فصل قبلتغییرات فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر۱۵,۷۰۶۹,۶۵۳۸,۶۷۸63%81%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای۲۸۳,۷۸۵۲۴۳,۴۱۰۱۴۱,۷۸۸17%100%
استخراج زغال سنگ۱,۰۰۵۸۰۴۶۳۱25%59%
محصولات شیمیایی۱۴۵,۸۳۰۱۲۶,۹۴۲۹۱,۰۶۵15%60%
سیمان، آهک و گچ۶,۶۴۹۵,۷۵۰۴,۵۳۵16%47%
ساخت محصولات فلزی۴۸۷۴۹۵۳۱۶2%-54%
زراعت و خدمات وابسته۳,۳۸۹۲,۹۴۳۲,۱۰۰15%61%
فلزات اساسی۱۳۵,۳۵۵۱۳۶,۸۶۱۱۰۲,۰۲۵1%-33%
کاشی و سرامیک۸۳۱۸۱۹۵۰۳1%65%
مواد و محصولات دارویی۶,۳۷۳۵,۸۷۴۴,۳۰۶8%48%
محصولات کاغذی۶۴۸۶۱۷۵۳۵5%21%
سایر محصولات کانی غیرفلزی۲,۱۳۴۱,۹۲۷۱,۴۳۹11%48%
استخراج کانه‌های فلزی
۲۸,۹۲۸۳۳,۲۴۶۲۹,۹۲۷13%-3%-
ماشین آلات و تجهیزات۴,۴۰۳۴,۳۷۵۲,۴۵۲1%80%
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی۱,۷۰۶۳,۱۴۵۱,۱۳۶46%-50%
قند و شکر۹۸۴۲,۶۶۱۸۲۵63%-19%
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم۱۴,۴۸۲۲۹,۵۹۴۵,۰۲۵51%-188%
لاستیک و پلاستیک۴,۳۵۷۳,۸۳۲۳,۴۳۴14%27%

چارت زیر درصد فروش هر صنعت نسبت به کل بازار سرمایه می‌باشد که طبق آن عمده فروش صورت گرفته مربوط به صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای می‌باشد.

نمودار فروش

بررسی بهای تمام‌شده در صنایع مختلف و مقایسه با فصل‌های گذشته

بهای تمام شده نیز یکی از آیتم‌های مهم صورت سود و زیان می‌باشد. در فصلی که گذشت در برخی صنایع به دلایلی چون حذف ارز 4200 تومانی یا افزایش جهانی قیمت برخی کامودیتی‌ها و… شاهد افزایش در بهای تمام‌شده برخی صنایع بودیم. بهای تمام‌شده صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر نسبت به فصل گذشته رشد 55 درصدی داشته است. دلیل افزایش فروش در این صنعت که در بخش قبل دیده شد نیز متاثر از افزایش بهای تمام شده و به تبع آن افزایش قیمت فروش محصولات بوده است. در جدول زیر مجموع بهای تمام‌شده شرکت‌های بورسی در بهار 1401 به تفکیک صنایع نمایش داده شده است.

صنعتبهای تمام شده بهار ۱۴۰۱بهای تمام شده زمستان ۱۴۰۰بهای تمام شده بهار ۱۴۰۰تغییرات بهای تمام شده نسبت به فصل قبلتغییرات بهای تمام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر12,365-7,963-6,742-55%83%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای226,945-214,688-124,751-6%82%
استخراج زغال سنگ638-616-385-4%66%
محصولات شیمیایی99,784-100,823-53,9761%-85%
سیمان، آهک و گچ3,649-3,737-2,458-2%-48%
ساخت محصولات فلزی295-374-177-15%-67%
زراعت و خدمات وابسته2,857-2,437-1,531-17%87%
فلزات اساسی82,735-94,909-56,342-13%-47%
کاشی و سرامیک550-562-335-2%-64%
مواد و محصولات دارویی3,654-3,431-2,304-6%59%
محصولات کاغذی484-449-380-8%27%
سایر محصولات کانی غیرفلزی1,369-1,124-823-22%66%
استخراج کانه‌های فلزی
14,134-14,215-10,681-1%-32%
ماشین آلات و تجهیزات3,814-3,669-2,008-4%90%
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی1,131-2,203-756-49%-50%
قند و شکر879-2,365-651-63%-35%
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم9,906-10,101-3,434-2%-188%
لاستیک و پلاستیک4,175-3,352-2,710-25%54%

نمودار زیر نیز درصد سهم هر صنعت از بهای تمام‌شده کل بازار سرمایه را نشان می‌دهد.

نمودار بهای تمام شده

بررسی سود ناخالص در صنایع مختلف و مقایسه با فصل‌های گذشته

با کسر بهای تمام‌شده از درآمدهای عملیاتی یک شرکت (فروش)، حاشیه سود ناخالص آن به دست می‌آید. جدول زیر حاشیه سود صنایع مختلف در بهار 1401 و میزان رشد یا افت آن نسبت به فصل گذشته و مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

صنعتسود ناخالص بهار 1401سود ناخالص زمستان 1400سود ناخالص بهار 1400تغییرات سود ناخالص نسبت به فصل قبلتغییرات سود ناخالص نسبت به مدت مشابه سال قبل
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر3341168919379872
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای56840287221703698234
استخراج زغال سنگ3671882469549
محصولات شیمیایی4604626119370897624
سیمان، آهک و گچ3000201220774944
ساخت محصولات فلزی1931491393039
زراعت و خدمات وابسته458753569-39-20
فلزات اساسی5262041951456832515
کاشی و سرامیک2822571691067
مواد و محصولات دارویی2719244320021136
محصولات کاغذی164168154-26
سایر محصولات کانی غیرفلزی765803616-524
استخراج کانه‌های فلزی147941903219246-22-23
ماشین‌آلات و تجهیزات589706444-1733
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی574942380-3951
قند و شکر105295174-64-40
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم4576194931591-77188
لاستیک و پلاستیک172480723-64-76
اعداد بر حسب میلیارد تومان گزارش شده‌اند.

طبق نمودار زیر بیشترین حاشیه سود ناخالص در فصل بهار متعلق به گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای می‌باشد. سود ناخالص این گروه نسبت به فصل گذشته 98 درصد و نسبت به بهار سال گذشته 72 درصد رشد داشته است. پس از آن محصولات شیمیایی و فلزات اساسی بیشترین درصد سود ناخالص را از کل بازار سرمایه داشته‌اند.

نمودار سود ناخالص

بررسی حاشیه سود ناخالص در صنایع مختلف و مقایسه با فصل‌های گذشته

درنهایت آنچه برای ارزیابی شرکت‌ها و صنایع مختلف دارای اهمیت می‌باشد حاشیه سود خالص و ناخالص می‌باشد. جدول زیر میزان حاشیه سود ناخالص در صنایع مهم بازار سرمایه و مقایسه آن با دوره‌های پیشین را نشان می‌دهد.

صنعتحاشیه سود ناخالص بهار 1401حاشیه سود ناخالص زمستان 1400حاشیه سود ناخالص بهار 1400تغییرات حاشیه سود ناخالص نسبت به فصل قبلتغییرات حاشیه سود ناخالص نسبت به مدت مشابه سال قبل
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر2117224-1
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای20121288
استخراج زغال سنگ37233914-2
محصولات شیمیایی32214111-9
سیمان، آهک و گچ45354610-1
ساخت محصولات فلزی40304410-4
زراعت و خدمات وابسته142627-12-13
فلزات اساسی3931458-6
کاشی و سرامیک34313430
مواد و محصولات دارویی4342461-3
محصولات کاغذی252729-2-4
سایر محصولات کانی غیرفلزی364243-6-7
استخراج کانه‌های فلزی515764-6-13
ماشین‌آلات و تجهیزات131618-3-5
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی34303341
قند و شکر1111210-10
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم326632-340
لاستیک و پلاستیک41321-34-17

بررسی سود خالص در صنایع مختلف و مقایسه با فصل‌های گذشته

در نهایت با درنظر گرفتن سایر درآمدها و هزینه‌های مالی و غیرعملیاتی و همچنین کسر مالیات، سود خالص محاسبه می‌شود. باتوجه به اینکه هزینه‌ها یا درآمدهای مالی برخی شرکت‌ها قابل‌توجه می‌باشد؛ می‌توان گفت که مهم‌ترین آیتم بررسی عملکرد یک شرکت میزان سود خالص و حاشیه سود خالص آن است که در ادامه به بررسی هر یک از این آیتم‌ها در صنایع مختلف پرداخته شده است.

صنعتسود خالص بهار 1401سود خالص زمستان 1400سود خالص بهار 1400تغییرات سود خالص نسبت به فصل قبلتغییرات سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر1935114596869100
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای44220283361393656217
استخراج زغال سنگ3482462404145
محصولات شیمیایی4051132295305002533
سیمان، آهک و گچ2457211516051653
ساخت محصولات فلزی1311181081121
زراعت و خدمات وابسته714695495344
فلزات اساسی453444570337621-121
کاشی و سرامیک250270133-788
مواد و محصولات دارویی196621641177-967
محصولات کاغذی11713892-1527
سایر محصولات کانی غیرفلزی551651495-1511
استخراج کانه‌های فلزی134522101217710-36-24
ماشین آلات و تجهیزات260547240-528
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی3981088306-6330
قند و شکر67259132-74-49
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم4336190902123-77104
لاستیک و پلاستیک-150333463-145-132

چارت زیر درصد سهم هر صنعت از سودخالص کل بازار سرمایه می‌باشد که طبق آن گروه فلزات اساسی با 28/9 درصد بیشترین سهم سود خالص در بازار سرمایه را داشته است.

نمودار سود خالص

بررسی حاشیه سود خالص در صنایع مختلف و مقایسه با فصل‌های گذشته

جدول زیر میزان حاشیه سود خالص صنایع بازار سرمایه در فصل بهار 1401 را نشان می‌دهد. بیشترین حاشیه سود متعلق به گروه استخراج کانه‌های فلزی می‌باشد.

صنعتحاشیه سود خالص بهار 1401حاشیه سود خالص زمستان 1400حاشیه سود خالص بهار 1400تغییرات حاشیه سود خالص نسبت به فصل قبلتغییرات حاشیه سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر12121101
فرآاورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای16121046
استخراج زغال سنگ3531384-3
محصولات شیمیایی2825333-5
سیمان، آهک و گچ37373502
ساخت محصولات فلزی2724343-7
زراعت و خدمات وابسته212424-3-3
فلزات اساسی3433371-3
کاشی و سرامیک303326-34
مواد و محصولات دارویی313727-64
محصولات کاغذی182217-41
سایر محصولات کانی غیرفلزی263434-8-8
استخراج کانه‌های فلزی476359-16-12
ماشین‌آلات و تجهیزات61310-7-4
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی233527-12-4
قند و شکر71016-3-9
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم306542-35-12
لاستیک و پلاستیک-3913-12-16

در بخش کدال پلاس انیگما می‌توان با اعمال فیلترهایی مطابق با استراتژی معاملاتی خود، ارزیابی ویژه‌ای بر تمامی نمادهای بازار سرمایه داشته باشید. همچنین در این بخش از سایت انیگما امکان شناسایی بهترین شرکت‌های بازار سرمایه براساس پارامترهای بنیادی موجود در گزارش‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌ها وجود دارد.

بهترین گزارش‌های فصلی شرکت‌های بورسی- بهار ۱۴۰۱

در ادامه به بهانه انتشار گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها به بررسی شرکت‌هایی پرداخته شده است که میزان سود خالص آن‌ها در سه‌ماهه بهار ۱۴۰۱ نسبت به زمستان ۱۴۰۰، بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

گروه محصولات غذایی و آشامیدنی

سود خالص ۱۷ شرکت بورسی در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی در ۳ ماهه بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل گذشته بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در گروه محصولات غذایی منجر به افزایش هزینه مواد اولیه و به‌تبع آن محصولات برخی از شرکت‌ها شد که در نهایت شاهد رشد سود خالص در بهار ۱۴۰۱ بوده‌ایم. به‌طوریکه شرکت‌های نوش مازندران، ویتانا، بهنوش ایران، صنعتی بهشهر و شیرپاستوریزه پگاه خراسان بیش از ۳۰۰ درصد رشد در سود خالص خود داشته‌اند.

نماددرصد رشد بهار 1401 نسبت به زمستان 1400
غنوش۱۳۰۱%
غویتا۶۵۷%
غبهنوش550%
غبشهر405%
غشان375%
غفارس140%
غگیلا362%
غپینو316%
غدیس269%
غپونه217%
غپاذر203%
غبهار167%
غگل140%
غشهد137%

گروه سیمان، آهک، گچ

گروه سیمان، آهک و گچ یکی از گروه‌های مهم بورسی است که حدود ۳ درصد کل بازار سرمایه را شامل می‌شود. عموما تقاضا برای سیمان در ۶ ماهه ابتدایی سال به دلیل افزایش ساخت‌وساز افزایش می‌یابد. به همین دلیل در بهار شاهد افزایش سود خالص برخی شرکت‌های سیمانی بودیم که در ادامه درصد رشد هر یک قابل مشاهده است.

نماددرصد رشد بهار 1401 نسبت به زمستان 1400
ساروج۷۹۷%
سقاین۳۵۰%
سبهان۳۰۲%
سصوفی۱۴۸%
سبجنو۱۴۳%
ساربیل۱۴۲%
ساروم۱۲۲%
سکرد۱۱۶%
سرود۷۳%
سجام۷۳%

گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

شرکت‌های پذیرفته شده در گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، عموما نیروگاه‌های تولید برق هستند. اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار بر روند سودسازی این شرکت‌ها قیمت‌گذاری دستوری است. شرکت‌های توسعه مسیر برق گیلان، تولید نیروی برق دماوند، تولید برق عسلویه مپنا و برق و انرژی پیوندگستر پارس در بهار سال جاری بیش از ۵۰ درصد در سود خالص خود نسبت به فصل گذشته رشد داشته‌اند.

نماددرصد رشد بهار 1401 نسبت به زمستان 1400
بگیلان۱۴۶%
دماوند۹۶%
بمپنا۵۶%
بپیوند۵۶%

گروه مواد و محصولات دارویی

بیش از۳۰ شرکت در حوزه صنایع دارویی در بورس پذیرفته شده‌اند. شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری صنعت دارو مانند تیپیکو، وپخش، شفا و برکت و همچنین شرکت‌های فعال در زمینه تولید مواد اولیه ازجمله دشیمی، دبالک و شکام در این صنعت قرار دارند. در ادامه شرکت‌های دارویی که در سه ماه گذشته رشد قابل توجهی در سود خالص خود داشته‌اند، نمایش داده شده است.

نماددرصد رشد بهار 1401 نسبت به زمستان 1400
درازک۴۴۰%
دسبحان۲۲۰%
ریشمک۲۱۹%
دتولید۷۹%
دکپسول۶۴%
کاسپین۶۳%
5/5 - (2 رای)
دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا