تحلیل‌ بنیادی
ومعادن
تحلیل‌ بنیادی

تحلیل بنیادی ومعادن «شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات»

هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با نماد ومعادن یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در ایران است. ۸۰ درصد دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، ترکیبی از...
تحلیل‌ بنیادی
وصندوق ۱
تحلیل‌ بنیادی

تحلیل بنیادی وصندوق «شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری»

شرکت سرمایه‌گذاری صنـدوق بازنشستگی کشوری در تاریخ 1379/06/31 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. فعالیت اصلی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه‌گذاری در طرح‌ها یا سهام...
تحلیل‌ بنیادی
شیران
تحلیل‌ بنیادی

تحلیل بنیادی شیران «شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران»

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران با نماد شیران اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده ماده اولیه شوینده‌ها در ایران است. این شرکت در خرداد 1373 با ظرفیت اسمی تولید 50 هزار...