آموزش بورسمقالات تحلیل تکنیکال

بررسی انواع کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال

خط کانال (خط برگشت) حالت دیگری از تکنیک خط روند است. گاهی روند قیمت بین دو خط موازی (خط روند اصلی و خط کانال) شکل می‌گیرد. بنابراین زمانی که چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیلگر قادر به شناسایی آن باشد، می‌تواند نتایج مفیدی از این داده بگیرد. در ادامه این مقاله به بررسی مفهوم کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال، انواع آن و همچنین نحوه معامله با استفاده از این الگو پرداخته شده است.

  • برای آشنایی بستر با مفاهیم تحلیل تکنیکال و ابزارهای مختلف آن، مطالعه مقاله تحلیل تکنیکال چیست پیشنهاد می‌شود.

کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

کانال قیمتی به الگویی در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که از دو خط موازی در نمودارها تشکیل می‌شود. خط بالایی کانال، از سقف‌های قیمتی و خط پایینی کانال از کف‌های قیمتی ایجاد می‌شوند. این خطوط نشان‌دهنده مسیر روند سهم در طی زمان هستند. الگو کانال به نحوی نشان‌دهنده حد و مرز حرکت قیمت در بازه زمانی مشخص است که بسیار مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد. از این کانال برای کسب درآمد در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این روندها دارای شیب مثبت (صعودی)، شیب منفی (نزولی) یا خنثی هستند. همچنین خط روند، خط کانال و خط میانه اجزای تشکیل‌دهنده کانال هستند. زمانی که کندل قیمتی قصد عبور از خط بالایی کانال را داشته باشد، احتمال تغییر روند به سمت روند صعودی و زمانی که کندل قیمتی میل به شکست خط پایینی کانال داشته باشد، احتمال ایجاد روند نزولی وجود دارد. هرچه کانال به مدت طولانی‌تری حفظ شود، همان اندازه به اعتبار آن افزوده خواهد شد.

انواع کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال

در بخش قبل به بررسی مفهوم کانال قیمت پرداخته شد. در حال حاضر برای این الگوی قیمتی، 3 نوع کانال در نظر گرفته شده است که در ادامه به توضیح هر یک پرداخته شده است.

الگوی کانال صعودی

کانال صعودی از دو خط صعودی با شیب مثبت در بالا و پایین نمودار قیمت ایجاد می‌شود. این دو خط صعودی در کانال به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند، به این صورت که خط پایینی به عنوان سطح حمایتی و خط بالایی به عنوان سطح مقاومتی هستند. در این کانال قیمت با نوسان و شیب مثبت به سمت بالا در حرکت است. خط روند اصلی می‌تواند برای ورود به بازار و خرید به کار رود و خط کانال نیز به عنوان منطقه فروش لحاظ شود. معامله‌گران پر ریسک از خط کانال به عنوان زمان ورود به بازار در جهت مخالف روند استفاده می‌کنند.

الگوی کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

الگوی کانال نزولی

شیب در کانال نزولی بر خلاف کانال صعودی منفی است و قیمت با نوسان در آن با کاهش رو به رو خواهد شد. در این نوع کانال سقف‌ها و کف‌های قیمتی، پایین‌تر از سقف قبلی و کف قبلی خود هستند. بنابراین خط بالای این کانال محدوه مقاومت و خط پایینی آن محدوده حمایت را نشان می‌دهد.

الگوی کانال نزولی

الگوی کانال افقی یا خنثی

سومین نوع از کانال‌ های قیمت در تحلیل تکنیکال، کانال افقی یا خنثی نامیده می‌شود. در این کانال نیز قیمت درون کانال در حال نوسان است اما با این تفاوت که دو خط کانال به صورت افقی و فاقد هرگونه شیب صعودی یا نزولی هستند. همه سقف‌ها و کف‌های این کانال تقریبا روی یک سطح بوده و نوسان زیادی ندارند. این حالت زمانی ایجاد می‌شود که خریداران و فروشندگان نسبت به آینده حرکت دارایی عدم قطعیت داشته باشند.

الگوی کانال افقی یا خنثی در تحلیل تکنیکال

نحوه رسم کانال در تحلیل تکنیکال

رسم‌کردن خط کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال کاری دشوار نسیت. در روند صعودی ابتدا خط روند اصلی را در امتداد نقاط پایینی روند رسم کنید و سپس یک نقطه چین از نقطه اول بالایی، موازی با خط روند رسم کنید. این دو خط در حرکت صعودی خود به سمت راست تشکیل یک کانال می‌دهند. در صورتی که موج صعودی بعدی به خط کانال رسید و بازگشت، یعنی احتمالا کانال وجود دارد. در حالت نزولی نیز این کانال رو به پایین از 2 نقطه موازی با خط روند اصلی رسم شده است.

حال در ادامه به نحوه رسم کانال با استفاده از ابزار در تحلیل تکنیکال پرداخته شده است. برای رسم کانال در ابتدا باید سقف و کف قیمت در نمودار را شناسایی کرد. سپس برای هر کدام از سقف‌ها و کف‌ها در نمودار 2 نقطه مشخص کرد تا بر اساس آن شیب نمودار رسم شود. در ادامه شیب نمودار با اتصال این نقاط حاصل می‌شود و خط روند در کانال مشخص می‌شود. نقاط رسم‌شده در سقف نمودار، خط روند مقاومتی و نقاط رسم‌شده در کف نمودار، خط روند حمایتی هستند. برای رسم کانال در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مانند ارشن، باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. با انتخاب گزینه کانال از نوار سمت چپ ابزار می‌توانید با توجه به آنچه گفته شد مطابق تصویر زیر به رسم کانال بپردازید.

نحوه رسم کانال در تحلیل تکنیکال

نحوه اعتبارسنجی الگوی کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم در الگوهای قیمتی، بررسی اعتبار آن‌ها است. برای اعتبارسنجی کانال در نمودارها باید به مواردی مشابه زیر توجه کرد.

  • تعداد برخورد: در روندهای اصلی هر چه تعداد دفعاتی که قیمت به دو طرف این کانال برخورد می‌کند و باز می‌گردد بیشتر باشد و کانال به مدت طولانی‌تری حفظ شود، قطعا اهمیت و و اعتبار بیشتری پیدا می‌کند.
  • موازی بودن خطوط: برای تایید کانال قیمت، خطوط تشکیل‌شده باید موازی یکدیگر رسم شوند. در صورتی که این خطوط دارای حالت همگرا یا واگرا باشند، به الگوی دیگری تبدیل خواهند شد که برای تعیین نقطه ورود، هدف قیمت، اعتبار و دیگر موارد باید بر اساس الگوی نموداری مربوطه پرداخته شود.
  • حجم معاملات: مانند سایر الگوهای نمودار، حجم معاملات نقش مهمی در اعتباربخشی به کانال دارد. در یک کانال قیمت صعودی، باید شاهد کاهش حجم معاملات بود. همچنین به محض شکست نیز انتظار افزایش حجم را داشت.
  • طول عمر: تشکیل کانال‌های قیمتی بین چند هفته تا چند ماه زمان می‌برد. حال هر چه این بازه زمانی طولانی‌تر باشد، اعتبار و قابلیت اطمینان کانال نیز بیشتر خواهد شد.

کاربرد شکست کانال قیمت

شکسته‌شدن خط روند اصلی بیانگر وقوع اتفاق مهی در روند است، اما شکسته‌شدن خط کانال صعودی دقیقا معنی عکس می‌دهد و نشان‌گر شتاب بیشتر در روند موجود است. بعضی از معامله‌گران به محض اطمینان‌‌یافتن از خط بالایی در روند صعودی اقدام به خرید بیشتری می‌کنند.

خطوط کانال قیمت در تحلیل تکنیکال ابزارهای اندازه‌گیری هستند. هنگامی که قیمت از خطوط کانال عبور می‌کند، معمولا به اندازه عرض کانال حرکت می‌کند. بنابراین تحلیلگر با اندازه‌گیری عرض کانال به سادگی می‌تواند قیمت‌های هدف را در شکسته‌شدن هر دو خط به دست آورد.

از دیگر کاربرد کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال می‌توان گفت که عدم تشکیل کانال به وسیله نقطه‌ها، اخطاری در مورد ضعیف‌بودن روند است. ناتوانی قیمت در رسیدن به خط کانال بالایی اخطار زودهنگامی درباره بازگشت روند است و احتمال شکسته‌شدن خط دیگر یعنی خط روند اصلی را افزایش می‌دهد. به‌عنوان یک قانون کلی ناتوانی حرکت قیمت (در یک کانال محکم) در رسیدن به هریک از خطوط بیانگر این است که روند در حال تغییر است و احتمال شکسته‌شدن خط کانال دیگر را افزایش می‌دهد. از کانال برای تنظیم خطوط اولیه روند نیز استفاده می‌شود. اگر قیمت به مقدار قابل توجهی از خط کانال فراتر رود می‌توان دریافت که با روند محکمی مواجه خواهید شد.

طریقه معامله با استفاده از کانال قیمتی

یکی از راحت‌ترین روش‌ها برای معامله با استفاده از کانال‌های قیمتی به این صورت است که فرض شود قیمت در داخل کانال باقی بماند. بنابراین زمانی که قیمت با خط روند بالا برخورد کرد، می‌تواند نشان‌دهنده معامله فروش و زمانی که با خط پایین برخورد کرد می‌تواند نشان‌دهنده معامله خرید باشد.

همچنین روش دیگر استفاده از استراتژی شکست است. همانطور که گفته شد، زمانی که قیمت از خط روند بالا عبور کند و باعث شکسته‌شدن آن باشد، معامله خرید و زمانی که قیمت از خط روند پایین عبور کند، نشان‌دهنده معامله فروش است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه کانال‌های قیمتی الگوهای قدرتمندی در تشخیص نقاط خرید و فروش هستند، اما باید به خاطر داشت ممکن است با توجه به عبور قیمت از خطوط کانال، قیمت مجدد به داخل بازگردد و اصلاح شکست انجام شود.

اندیکاتورهای قابل استفاده برای رسم کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور‌های مختلفی برای رسم کانال قیمتی در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود داردکه در ادامه به بررسی برخی از آن‌ها پرداخته شده است.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یکی از اندیکاتورهای پس‌رو هستند که تحلیلگران با استفاده از آن، باندهای بالا و پایین را به عنوان هدف قیمتی در نظر می‌گیرند. اگر قیمت‌ها باند بالایی را ترک کنند و میانگین متحرک را قطع کند، مقدار باند بالایی را می‌توان به عنوان هدف قیمتی فرض کرد. در حالت قطع‌کردن رو به پایین میانگین متحرک می‌توان باند پایینی بولینگر را به عنوان هدف قیمتی برای نزول قیمت فرض کرد. تصویر زیر نشان‌دهنده باندهای بولینگر در نمودار قیمتی سهام نوری است.

باندهای بولینگر

کانال دونچینان

کانال دونچیان نوعی از کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که تعیین‌کننده تفاوت بین قیمت فعلی یک سهم و محدوده معاملاتی قبل از آن است. این کانال‌ها عمدتا برای شناسایی نقاط شکست در حرکت‌های قیمت استفاده می‌شوند که برای معامله‌گرانی که به دنبال گرفتن روندهای قابل توجه هستند، کلیدی هستند.

کانال دونچیان با ترسیم دو خط مرزی تشکیل می‌شود. هنگامی که قیمت از کانال بالایی عبور می کند، ممکن است نشان‌دهنده یک فرصت خرید باشد که نشانه روند صعودی است. برعکس، رفتن به زیر کانال پایین می‌تواند یک سیگنال نزولی باشد که احتمالا یک اعلان کوتاه است. با این حال، در بازارهای محدود به محدوده، این کانال ممکن است سیگنال‌های نادرست مکرر تولید کنند. بنابراین، این ابزار اغلب با شاخص‌های دیگر برای تایید روندها و فیلتر کردن نویز استفاده می شود. در ادامه کانال دونچیان برای نماد نوری نشان داده شده است.

کانال دونچیان در نمودار قیمتی نماد نوری

کانال تلنکر

اندیکاتور کانال کلتنر شامل کانال‌هایی است که در اطراف میانگین متحرک نمایی نمایش داده می‌شود. این اندیکاتور به عنوان یک تعقیب‌کننده روند بوده و مانند باندهای بولینگر و کانال دونچیان نشان‌دهنده نوسانات قیمت است. تفاوت اصلی کانال تلنکر این است که از میانگین متحرک نمایی به عنوان خط مرکزی و دو خط بر اساس محدوده واقعی برای نشان‌دادن عملکرد قبلی قیمت در دو طرف خط مرکزی استفاده می‌کند. زمانی که قیمت به طور قابل توجهی در بالای باند بالا یا زیر باند پایین بسته می‌شود، این احتمال وجود دارد که روند قبلی معکوس شود یا سرعت حرکت فعلی افزایش یابد. مطابق تصویر زیر در نمودار قیمتی نوری از کانال تلنکر استفاده شده است.

کانال تلنکر

سخن آخر

مطابق آنچه در این مقاله گفته شد، کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال یک ابزار ساده هستند که از دو خط موازی در نمودارهای قیمتی تشکیل می‌شوند. رسم کانال برای تحلیل سهم و مشخص‌کردن روند سهم بسیار اهمیت دارد، زیرا تحلیلگران با استفاده از آن می‌توانند هدف‌های قیمتی را مشخص کرده و محدوده معامله خرید و فروش را شناسایی کنند.

5/5 - (1 رای)

رقیه محمدپور

تحلیل بنیادی سهم‌ها و تولید محتوا در این زمینه از علایق بنده است. در حال حاضر به مدت 3 سال است که در این زمینه فعالیت دارم و به طور پیوسته در حال ارتقای اطلاعات خود در زمینه بازار سرمایه هستم.

سایر مقاله‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا