خدمات ما در بازار سرمایه

پیشنهاد ویژه
پیشنهاد ویژه

دسترسی کامل جزئیات بیشتر

ارزش واقعی 24,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
12,000,000 تومان
ارزش واقعی 36,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
25,000,000 تومان
ارزش واقعی 72,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
40,000,000 تومان
ارزش واقعی 144,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
50,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
×

دسترسی کامل

 • دسترسی کامل به کلیه محصولات انیگما
Economy
Economy

سبد پیشنهادی جزئیات بیشتر


2,000,000 تومان
ارزش واقعی 6,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
5,000,000 تومان
ارزش واقعی 12,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
8,000,000 تومان
ارزش واقعی 24,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
12,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
×

سبد پیشنهادی

 • ارائه سبد پیشنهادی متشکل از بهترین سهم های بنیادی بازار سرمایه به صورت هفتگی
 • ارائه تحلیل کامل تمامی سهم های موجود در سبد
 • پیشنهاد وزن هر نماد در سبد ،هدف قیمتی و زمان رسیدن به آن
Executive
Executive

تحلیل سالیانه هر سهم جزئیات بیشتر


300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
×

تحلیل سالیانه هر سهم

 • امکان انتخاب تحلیل از بین تمامی شرکت های تولیدی و سرمایه گذاری بورس و فرابورس
 • دسترسی یکساله به تحلیل سهم انتخاب شده در سایت همراه با به روز رسانی
Standard
Standard

بنیادی جزئیات بیشتر


8,000,000 تومان
ارزش واقعی 24,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
20,000,000 تومان
ارزش واقعی 48,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
35,000,000 تومان
ارزش واقعی 96,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
45,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
×

بنیادی

 • دسترسی به تحلیل کلیه شرکت های تولیدی
 • دسترسی به نمای بنیادی
 • دسترسی به کلیه قسمت های محصول کامودیتی
 • دسترسی به خروجی دیتا
Standard
Standard

NAV جزئیات بیشتر


2,500,000 تومان
ارزش واقعی 7,500,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
6,000,000 تومان
ارزش واقعی 15,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
10,000,000 تومان
ارزش واقعی 30,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
15,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
×

NAV

 • دسترسی به تحلیل nav کلیه شرکت های سرمایه گذاری به همراه جزییات ارزشگذاری پرتفوی غیربورسی
 • دسترسی به نمای nav
Standard
Standard

سهامداران جزئیات بیشتر


2,500,000 تومان
ارزش واقعی 7,500,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
6,000,000 تومان
ارزش واقعی 15,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
10,000,000 تومان
ارزش واقعی 30,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
15,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
×

سهامداران

 • دسترسی به کلیه بخش های سیستم سهامداران
Standard
Standard

نمای بنیادی جزئیات بیشتر


2,500,000 تومان
ارزش واقعی 7,500,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
6,000,000 تومان
ارزش واقعی 15,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
10,000,000 تومان
ارزش واقعی 30,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
15,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
×

نمای بنیادی

 • دسترسی به لیست p/e تحلیلی کلیه شرکت های تولیدی بورس و فرابورس به صورت روزانه
Standard
Standard

نمای NAV جزئیات بیشتر


1,000,000 تومان
ارزش واقعی 3,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
2,500,000 تومان
ارزش واقعی 6,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
4,000,000 تومان
ارزش واقعی 12,000,000 تومان
پرداختی شما با تخفیف
5,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
×

نمای NAV

 • دسترسی به لیست p/nav کلیه شرکت های سرمایه گذاری بورس و فرابورس به صورت روزانه
Standard
Standard

PDF تحلیلی جزئیات بیشتر


100,000 تومان
افزودن به سبد خرید
×

PDF تحلیلی

 • امکان انتخاب تحلیل از بین تمامی شرکت های تولیدی و سرمایه گذاری بورس و فرابورس
 • ارائه فایل پی دی اف تحلیل کامل سهم انتخاب شده