تحلیل‌ بنیادی
شیراز
تحلیل‌ بنیادی

تحلیل بنیادی شیراز «شرکت پتروشیمی شیراز»

شرکت پتروشیمی شیراز یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین واحدهای تولید اوره و آمونیاک در کشور است. این شرکت با ظرفیت اسمی 3,249,700 تن در سال بخش مهمی از نیازهای کشور و همچنین عرضه در بازارهای جهانی را در این حوزه تامین می‌کند. در حال حاضر شرکت پتروشیمی شیراز جزء...
تحلیل‌ بنیادی
وغدیر
تحلیل‌ بنیادی

تحلیل بنیادی  وغدیر «شرکت سرمایه‌گذاری غدیر»

شرکت سرمايه‌گذاری غدير در سال ۱۳۷۰ با سرمايه اوليه 10 ميليارد ريال و مالکیت بانک صادرات ایران تأسیس شد. این شرکت در سال ۱۳۸۷ توسط سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح خریداری شد. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر هم‌اکنون مالکیت ۱۳۰ شرکت را در اختیار دارد که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند....